Home

Proms vragenlijst knie

Overzicht van PROMs vragenlijsten die op dit moment in onze vragenlijstdatabank staan (PROMs = Patient Reported Outcome Measures) PROMs vragenlijst Heup Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Patiënt beschrijving (in te vullen door arts/secretariaat) LROI ziekenhuisnummer LROI. algemene praktijk bruikbare PROM. Deze vragenlijst is terug te vinden in PROMs voor de knie worden het vaakst ingezet door chirurgen met het. Wat zijn PROMs? PROMs zijn korte, digitale vragenlijsten die meten hoe u als patiënt veranderingen in uw gezondheid ervaart. Meer informatie over PROMs PROMs zijn een manier om met digitale vragenlijsten uw gezondheid in kaart te brengen. De PROMs vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks..

PROMs en PREM vragenlijsten voor behandelcentra NETQ Healthcar

Een dergelijke vragenlijst wordt met de afkorting ''PROM'' (patient reported outcome measure) aangeduid. De ervaren gezondheid van de patiën Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn volledig door een patiënt in te vullen vragenlijsten. In potentie kunnen PROMs ziektelast kwantificeren en daarom een. Als u een orthopedische operatie ondergaat kan het zijn dat u te maken krijgt met de zogenaamde PROM's, Patient Reported Outcome Measures. Dit is een vragenlijst.

Uw patiënten kunnen de PROMs vragenlijsten digitaal invullen via deze link. PROMs knie; deze wordt afgenomen bij indicatiestelling. PROMs vanaf 2016 verplicht bij ZKN Keurmerk Patient Reported Outcome Measures zijn korte gestandaardiseerde vragenlijsten. Deze geven inzicht in de ervaren medische.

PROMs vragenlijst Heup - PDF - docplayer

PROMs vragenlijsten - viecuri

Wat leveren de vragenlijsten op? PROMs geven aan hoe u als patiënt denkt over het effect van de behandeling of operatie, het herstel, de eventueel geplaatste. Vanaf 30 januari 2017 kunnen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra patiëntervaringen meten met de nieuwe vragenlijst PROM vragenlijst knie, Cataract en. Dit geldt in eerste instantie voor patiënten die een nieuwe heup of nieuwe knie krijgen. Inmiddels is de voorste kruisband ook toegevoegd

PROMs - Orthopediu

 1. Dit jaar is de CQI Heup-knie versie 1.1 verkort inclusief de NPS-vraag afgenomen samen met de Heup/Knie-PROM-vragen De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen.
 2. De internationale standaard van het International Consortium for Health Outcomes Measurement voor het meten van PROMs van knie- en heupoperaties is in de praktijk.
 3. Met deze gegevens kunt u zich aanmelden en uw eerste vragenlijst invullen. Meld u aan. Vervolg vragenlijsten. Heeft u van ons een inlogcode ontvangen
 4. Het gaat hier om vragenlijsten die op een gestructureerde manier meten hoe De volgende stap is bepalen hoe we de resultaten van de PROMs vragenlijsten gaan.

Patient-reported outcome measures - Richtlijn - richtlijnendatabase

Flexie 90 ̊ - 110 ̊ Musculus quadriceps activiteit Normaal looppatroon met behulp van 2 elleboogkrukken Aandacht voor actieve extensie in knie en heupgewrich Verkorte vragenlijst voor knie patiënten. Met onze bibliotheek krijg je toegang tot de meest gebruikte PROMs vragenlijsten en zorgpaden. Patiënt meer betrokken Patiënten kunnen de PROMs vragenlijsten digitaal invullen via deze link. Slijtage in de heup of knie kan op verschillende manieren behandeld worden

Orthopedisch centrum > Voor patiënten > Vragenlijsten (PROM's

 1. Hierin zijn meer dan 350 Nederlandstalige meetinstrumenten o.a. PROMs en observatietesten opgenomen die te gebruiken zijn in de dagelijkse Naar de vragenlijst.
 2. Met de digitale vragenlijsten van PROMs brengen we pijn, De knie kan steeds meer pijn gaan doen, ook bij voldoende rust. U kunt niet meer op het been staan,.
 3. De uitkomsten van alle PROMs-vragenlijsten worden landelijk geregistreerd. Zo kunnen we het resultaat van de behandeling meten en de zorg verder verbeteren
 4. PREMs, ofwel Patient Reported Experience Measures, meten de ervaringen van patiënten. De PREMs zijn ontwikkeld als kortere, effectievere vragenlijsten dan.
 5. Welkom bij Ikazia Proms. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u te registreren op deze website of door een vragenlijst in te vullen
 6. Deze informatiegids bevat algemene informatie die voor iedere patiënt die een nieuwe knie krijgt ziet u de momenten waarop u de PROMs-vragenlijst en de.
 7. De PROM-toolbox bestaat uit de PROM-wijzer (over de oriëntatie en voorbereiding op het gebruik van PROMs) en de PROM-cyclus (voor de selectie en toepassing van PROMs)

PROMs - lroi.n

 1. Patient Reported Outcome Measures (PROMs) beschrijven de uitkomsten van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Meestal zijn dit vragenlijsten waarop de.
 2. IKDC Subjective Knee Form Nederlandse Versie Lees dit eerst: De vragenlijst die voor u ligt, gaat over uw klachten aan uw knie en over uw algemene gezondheid. Wij.
 3. Patient Reported Outcome measures (PROM) zijn steeds belangrijker om de kwaliteit van zorg te registreren. Er is nog discussie over de beste vragenlijst bij een.
 4. Ook startpijn komt voor: uw knie voelt stijf wanneer u een tijd niet hebt bewogen. Met de digitale vragenlijsten van PROMs brengen we pijn,.
 5. De knie is een scharniergewricht dat bestaat uit het scheenbeen, Vragenlijst: PROMs Omdat er bij u binnenkort een knieprothese wordt geplaatst, krijgt u te make
 6. Tijdens de kijkoperatie kan de gehele knie beoordeeld worden op kraakbeenafwijkingen, Medische vragenlijst formulier PROMs/PREMs - digitale vragenlijsten

PROMs Bosgra Onderzoe

Bijkomend gebruiksvoordeel van deze patiëntervaringslijst is dat deze ook in een registratie naast een PROM-vragenlijst kan worden heup-knie operatie, kunnen. Hier vindt u meer informatie over de knie, patiënten ervaringen en de operaties die in VieCuri gedaan worden We laten u de responsgegevens van de PROMs heup en knie zien en de eerste korte operatieve PROMs vragenlijst in. Dit is een kleine 10% van alle patiënten.

CQI/PROMs meting vervangende heup/knie is afgerond - Stichting Miletu

PROMs PREMs - Mete

Kwaliteit en veiligheid - medinova

Om te meten hoe patiënten hun gezondheid ervaren zijn er vragenlijsten: Patient Reported Outcome Measures (PROMs). De PROM-toolbox is een handig hulpmiddel Mocht u voor beide knieën een afspraak hebben, vul dan de vragenlijsten in voor de knie waar u de meeste klachten van heeft. Gewricht * Soort behandeling. De PROM-vragenlijst richt zich op uitkomstindicatoren zoals de gesteldheid van de patiënt en wordt gedurende het zorgtraject uitgevraagd

Voor de meting van de flexie wordt aan de patiënt gevraagd de knie zo ver mogelijk actief te flecteren, waarbij de voet altijd op de bank moet staan Home / Improve bibliotheek / https://www.lroi.nl/downloads/28/proms-vragenlijst-heup.pd

PROMs - qualiview.n

knie gedaan, een röntgenfoto gemaakt en eventueel een MRI-scan aangevraagd. Soms is een kijkoperatie nodig om de diagnose te bevestigen. Vragenlijst: PROM's De knie zwelt in de regel snel op. Vaak gemeten aan de hand van een vragenlijst medebeoordeeld aan de hand van PROMs door zorgverzekeraars en de. Soort instrument Instrumenteel Observatie Vragenlijst ; Doelgroep Kinderen Volwassenen KNGF-richtlijn Artrose heup knie (2010) Soort instrument Observati Een osteotomie kan een goede oplossing zijn voor knie artrose aan de binnenzijde van de PROM Het Orthopedisch Het invullen van de vragenlijst gebeurt tijdens. PROM's zijn een meetmethode om de effectiviteit van een behandeling te meten vanuit het perspectief van de klant

Overzicht van alle CQI-vragenlijsten. 18 maart 2019 Zorginstituut Nederland. CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee. Instructies: Deze vragenlijst stelt vragen in verband met uw visie betreffende uw knie. Dez gestandaardiseerde gevalideerde vragenlijsten die worden ingevuld door de patiënt vanuit zijn Omdat PROMs verzameld worden als onderdeel van bestaande klinisch Vragenlijsten Klachten Arm, nek en schouder en hoofdpijn. Klachten arm, nek, schouder - DASH.pdf; knie vragenlijst.pdf; Vragenlijsten Oedeemtherapie. PSK. PROMs: mogelijkheden voor patiëntenparticipatie • Lengte vragenlijst acceptabel; 45-50 vragen, ongeveer 15 minuten. Resultaten zorgverleners onder ander

Team ORZ proms. Uw eerste vragenlijst invullen. U heeft van ons uw aanmeldgegevens (patiëntnummer en type behandeling) ontvangen Zorgverleners kunnen PROM-vragenlijsten gebruiken voor het evalueren van de zorg en het bijsturen van de behandeling. Om inzicht te krijgen in hoe d

Deze digitale vragenlijsten noemen we PROMs (Patient Reported Outcome Measures). Meer informatie over de vragenlijsten vindt u op: De functie van de knie. Nieuws; PROMs- en PREMs-vragenlijsten voor patiënten met de ziekte van Parkinson ingekort; DICA heeft de lengte van vragenlijsten voor patiënten met de ziekte van.

Welkom bij SKB Proms. Vervolg vragenlijsten. Heeft u van ons een inlogcode ontvangen? Vul uw code hieronder in en klik op start de vragenlijst om te beginnen Deze maand start PROMs Nederland een pilot waarbij voor tien veelvoorkomende aandoeningen vragenlijsten over het resultaat van behandelingen worden uitgezet onder. Bent u van plan Patient Reported Outcome Measures (PROMs), Experience Measures bijvoorbeeld door hen vragenlijsten in te laten vullen over hun kwaliteit van leven

Het kniegewricht, kort gezegd de knie, vormt de schakel tussen het bovenbeen en het onderbeen. Hier vind je alles over de knie, de anatomie en blessures Een online vragenlijst is als onderdeel van uw behandeling opgezet om zo nog beter de resultaten te volgen, zo kunnen wij onze diensten verder verbeteren kruisbandletsel: bij het gevoel door knie te zakken, knappend gevoel tijdens het trauma, (zelfgerapporteerde) Vragenlijsten; Folders Preventieconsult; Meetlint. Als patiënten hun eigen gezondheid beoordelen met een zogeheten PROM-vragenlijst, kan dit bijdragen aan een betere communicatie met hun arts

Er is sprake van een goede balans wanneer het deficit voor de knie binnen 15% valt. De uitkomsten links en rechts en het deficit wordt in FysioRoadMap vermeld Voor, tijdens en na de behandeling kan de cliënt thuis via het internet of op locatie in het ziekenhuis eenvoudig PROMs-vragenlijsten invullen Informatie over de ROM-vragenlijsten die we cliënten vragen in te vullen voor, tijdens en na de behandeling De knie is de schakel tussen het bovenbeen en het onderbeen en bestaat uit botten, gewrichtsbanden, de menisci, spieren en slijmbeurzen

De online vragenlijsten gaan over uw knie en behandeling, en zijn onderdeel van uw standaard zorg. Hiermee kunnen wij in de gaten houden hoe het gaat Meniscus Knie kijkoperatie Voorste kruisband Artrose knie Osteotomie Knieprothese Halve knieprothese CQ-index PROMs JCI-accreditatie Patiëntveiligheidskaart. De knie is een scharniergewricht dat bestaat uit het scheenbeen, Vragenlijst: PROM's Omdat er bij u binnenkort een knieprothese wordt geplaatst,. Uw krijgt een operatie aan uw knie, het vervangen van (prom) te bepalen wat het U krijgt een vragenlijst over uw gezondheid e Welkom bij Alrijne PROMS. Vervolg vragenlijsten. Heeft u van ons een inlogcode ontvangen? Vul uw code hieronder in en klik op start de vragenlijst om te beginnen

Knieklachten - zelfdiagnose. Na invullen van de vragenlijst ziet u diagnose en advies De vragenlijst die voor u ligt, gaat over uw klachten aan uw knie en over uw algemene gezondheid Uw vragenlijst invullen. De aanmelding voor deelname aan de PROMS wordt door de polikliniek orthopedie verzorgd. Bij deelname krijgt u via de e-mail een uitnodiging Volgende. © 2015 - 2019 LROI - Alle rechten voorbehouden Meetinstrumenten en vragenlijsten (PROM) mobiliteit. Becher J, evidencebased.nl/index.php/richtlijnen/richtlijnen/artrose-heup-knie

Tijdens uw behandeling bij Emergis krijgt u regelmatig een vragenlijst. Dit is een ROM-vragenlijst Laterale meniscus: De cliënt ligt in ruglig 1 hand omvat het kniegewricht, 1 hand bij de enkel, maximale flexie knie, varus knie en endorotatie van de voet naar 120. Knie / Enkel / Voet; crps been; Klik voor het invullen van de lijst op onderstaande blauwe kop met vragenlijst en log-in met de code die u van de pijnpoli.

Het Oogziekenhuis meet patiëntervaringen met behulp van digitale vragenlijsten. De vragenlijst wordt ook wel een PROM-vragenlijst genoemd. PROMs vragenlijst (Patient Reported Outcome Measures). Het meten doen we aan de hand van een online vragenlijst. We vragen naar hoe u zich voelt en hoe het met u gaat Het invullen van de PROMs vragenlijst is daarbij een goed hulpmiddel. Het maakt inzichtelijk welke gevolgen u in uw dagelijks leven ervaart. Categor De vragenlijst telt dertien uitspraken waarbij mensen op een vijfpuntsschaal moeten aangeven in hoeverre ze het eens zijn met deze uitspraken

De vragenlijst is persoonsgebonden: het is belangrijk dat de vragen worden ingevuld door de persoon die in de e-mail staat vermeld Zoals u in al eerder heeft gelezen is de NVFK actief met het ontwikkelen van een PROM in de Om te beoordelen of deze digitale vragenlijst daadwerkelijk in de. Wanneer de achterzijde van die knie betrokken is hebben patiënten vaak last van een vol gevoel in de knie met name bij het buigen van de knie. Vragenlijst Aan de hand van 10 tot 15 vragen met PREM vragenlijsten inzicht in de ervaringen van cliënten met de zorg. PROMs en PREMs in de zorg

PROMs / PREMs digitale vragenlijsten - Parkkliniek - Park Medisch

Daarna volgen op basis van de eerste behandeling of operatie meerdere momenten waarin wordt gevraagd om de PROM vragenlijsten in te vullen Bij de Passieve Range Of Motion test (PROM) De patient blijkt in staat te zijn om de linker knie actief te strekken tot 4º en te buigen tot 123º Op deze paginga kan je meer informatie over de knie lezen, en te weten komen wat je kan doen als je knieklachten hebt. Algemene informatie over de knie Soms kan de knie direct instabiel aanvoelen, maar er is ook een groep patiënten, die - nadat ze door hun knie zijn gegaan (vragenlijsten:.

Onderzoek vragenlijsten knie kindere

Patient-reported outcome measures (PROMs) zijn de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten. PROMs kunnen generiek of specifiek van aard zijn

populair: