Home

Knmg richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Op de 'Eigen Verklaring' voor aanvraag van een rijbewijs dient de aanvrager aan de voorzijde zelf een aantal medische vragen te beantwoorden met ja of nee KNMG-visie Versterking medische zorg aan jeugdigen; Wegwijzer dubbele toestemming minderjarige (deze wordt in het voorjaar 2019 vervangen door een nieuwe versie Hieronder vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Heeft u aanvullende vragen of staat het onderwerp dat u zoekt er niet bij? Neem dan gerust contact met. 6 Alle beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (BIG-professionals) hebben een beroepsgeheim dat uit de aard van hun beroep voortvloeit

Geneeskundige verklaring KNMG

In navolging van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de Jeugdwet, hebben jeugdigen het recht op een onbedreigd leven en ontwikkeling Algemene leveringsvoorwaarden In algemene voorwaarden (AV) worden rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten helder omschreven Neem snel een kijkje! Het trainingsaanbod najaar 2019 is met ingang van 8 mei a.s. zichtbaar in de IGOM Academie! Heb je interesse? Wacht dan niet te lang met. InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Slechthorendheid geeft richtlijnen voor de diagnostiek en beleid bij slechthorendheid van patiënten in.

Rechten minderjarigen KNMG

Verantwoorde Hulp voor Jeug

  1. Bo Geboortezorg - Informati
  2. IGO
  3. NHG-Standaard Slechthorendheid NH
  4. wetten.nl - Regeling - Regeling eisen geschiktheid 2000 - BWBR001136

populair: