Home

Elintarvikehuoneistoasetus

Säädöksille käytännössä vakiintuneita nimikkeitä - FINLE

  1. isteriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
  2. noista
  3. Elintarvikehuoneistoasetus 28/2009. Elintarvikkeiden kuljetusta koskevat vaatimukset

..katsaus uudistuneeseen elintarvikehuoneistoasetukseen 19.3.2009 ylitarkastaja pirjo korpela evira. uusi elintarvikehuoneistoasetus (eha)

Elintarvikkeet - Aluehallintovirast

  1. Elintarvikehuoneistoasetus asetus sallii opas- ja palvelukoirien sisään pääsyn myös elintarvikeliikkeisiin ja ravintoloihin. Vammaisten kohtaamat ongelmat ovat kuitenkin harvoin niin..
  2. Elintarvikehuoneistoasetus http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111367. Ulkomyyntiohje Evira.pdf
  3. Elintarvikehuoneistoasetus (1367/2011) edellyt-tää kuumana tarjoiltavan ruuan lämpötilaksi vähin-tään 60 °C. Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaan-tuvien elintarvikkeiden lämpötila ei saa nousta..
  4. kälaisissa tiloissa elintarvikkeita valmistetaan, varastoidaan, kuljetetaan ja myydään
  5. Kanien ja siipikarjan teurastusta, lihan leikkaamista ja säilytystä varten alkutuotantopaikalla on oltava siihen soveltuvat ja asianmukaiset tilat ja välineet (elintarvikehuoneistoasetus 1367/2011 liite 1..

Näitä toimituksia koskee elintarvikehuoneistoasetus tietyin rajauksin. Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun elintarvikkeet toimitetaan.. Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 Elintarvikehuoneistoasetus. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä..

Virpi Rossi Johtava terveystarkastaja Jyväskylän kaupunk

PPT - Kuluttajapoliittinen katsaus PowerPoint Presentation - ID:367726

Tuotteiden yhteensopivuuden varmistaminen - kylmäketju

populair: